Yaşar Holding Nisan - Mayıs - Haziran, 2018

e-bülten

ESKİ SMYRNA ANTİK KENTİ ZİYARETİ

Eski Smyrna Kenti kazılarını 2015 yılında bu yana desteklemeye başlayan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasına verdiği desteği sürdürüyor.

Her yıl desteklediği kazı alanlarını ziyaret ederek kazı başkanlarından bilgi alan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileri bu yıl da, Eski Smyrna Kenti’ni ziyaret ederek son 1 yılda gerçekleşen kazı çalışmaları ve ortaya çıkarılan eserler ve tarihi buluntular hakkında Eski Smyrna Kazı Başkanı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Başkanı Prof.Dr. Cumhur Tanrıver’den bilgi aldı.

Bayraklı Ören Yeri’nde 2018 yılı kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhur Tanrıver, kentin batısında M.Ö. 3. binyıl tabakalarına ulaşılmış ve höyük üzerindeki ilk yerleşim araştırılmaya başlanmıştır. Yerleşimin Eski Smyrna adını aldığı Yunan dönemi ise çok sayıdaki sektörde araştırılmaya devam etmiştir. Bu çalışmalarda, kent surunun M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen kısmı ortaya çıkarılırken bunun üzerine inşa edilmiş M.Ö. 8 ve 7. yüzyıl yapı evreleri de daha ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Arkaik sivil mimariyi anlamaya yönelik çalışmalarımızda, Eski Smyrna’nın M.Ö. 8-6. yüzyıl tabakalarına ait çok sayıda ev ve silo saptanmıştır. Klasik dönemi araştırdığımız doğu sektöründe, son derece düzenli duvarları, kireç harcı ile yapılmış tabanı ile dikkati çeken ve M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen büyük boyutlu bir yapının 3 odası açılmıştır. Bu yılki çalışmalarda kentin doğu nekropolisinde M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen 2 mezar, buluntuları ile birlikte ortaya çıkarılırken, diğer sektörlerde ele geçen ve Yunanlı göçmenlerin Smyrna’ya ilk yerleştikleri andan Arkaik çağa uzanan tarihsel döneme ait son derece zengin seramik buluntular üzerinde de bilimsel çalışmalar sürdürülmüştür. Bu yılki çalışmaların kentin ören yeri olarak ziyarete açılması için gerekli olan çevre düzeni projesinin yaptırılmasına yönelik projelendirme çalışmaları ile sona erdirilmesi beklenmektedir.